Не ти желая да си светлина.
Не ти желая да си нежно цвете.
Достатъчно е все да си Жена,
А тя е обобщение на двете!

Жената е желания, копнеж,
Жената е трептене и наслада,
Жената все е цел и е стремеж,
Жената е безкрайна изненада!

Разсипвай неугасващи звезди.
На птицата цели се във летежа.
Постигай съкровените мечти
И битието си с любов подреждай!

Във храма си - от земен благослов,
Напук на всички писани закони,
Жените са единствено - любов,
Жените са най-свидните икони!

Автор - Валентин Йорданов

Източник: pozitvnoto.info